null Lịch công tác tuần từ ngày 27/4 đến hết ngày 3/5/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/4/2020 đến 03/5/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/4/2020)
8h00 Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng"  Phó Giám đốc Nguyên tham dự LĐ Bộ Nội Vụ và LĐ Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Bộ Nội vụ  
16h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Ba (ngày 28/4/2020)
Thứ Tư (ngày 29/4/2020) 
9h00 Họp Ban phòng chống dịch Covid - 19 Thành viên Ban phòng chống dịch Trưởng ban
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
10h00 Họp Chi bộ 3: Xét chuyển Đảng chính thức và xét kết nạp đảng viên mới Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Năm (ngày 30/4/2020): Nghỉ lễ Giải phóng miền Nam
Thứ Sáu (ngày 01/5/2020): Nghỉ lễ quốc tế lao động 
Thứ Bảy (ngày 02/5/2020)
Chủ nhật (03/5/2020)