null Lịch công tác tuần từ ngày 13/4 đến hết ngày 19/4/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/4/2020 đến 19/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/4/2020)
14h30 Họp trực tuyến về Đề án tự chủ Nhóm Đề án tự chủ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp trực tuyến ID: 333 456 8228
Thứ Ba (ngày 14/4/2020)
Thứ Tư (ngày 15/4/2020) 
Thứ Năm (ngày 16/4/2020)
8h30 Ứng viên giảng thử Đại diện phòng QLĐT, TCHC; Giảng viên Viện ĐTQT; cán bộ, giảng viên quan tâm Viện trưởng
Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Phòng họp tầng 3  
14h00 Họp trực tuyến Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 1, 2, 3 năm 2020 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị
Thứ Sáu (ngày 17/4/2020)
8h00 Hội nghị trực tuyến GDĐH trong dịch Covid-19 Phó Giám đốc Tùng, các đ/c: Thế Hùng, Nguyễn Đông, Phúc Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị
Thứ Bảy (ngày 18/4/2020)
Chủ nhật (19/4/2020)
Các đơn vị làm việc tại nhà, tổ chức họp online. Trường hợp đặc biệt đến Học viện làm việc khi có lệnh triệu tập của Trưởng đơn vị hoặc Ban Giám đốc.