null Lịch công tác tuần từ ngày 03/8 đến hết ngày 09/8/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/8/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 7
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 8
BGĐ, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
14h30 Họp về tình hình phân bổ, giải ngân, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2020 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
và đ/c Lê Công Thành
Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 04/8/2020)
14h00 Ban GĐ làm việc với Trung tâm KT & ĐBCL Ban Giám đốc,  Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Ban GĐ làm việc với Trung tâm BD,TV & PBCS Ban Giám đốc, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
16h00 Ban GĐ làm việc với Ban quản lý DA Bắc Ninh Ban Giám đốc, Ban quản lý  DA Bắc Ninh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
16h30 Ban GĐ làm việc với Bộ phận ĐHDA NAK Ban  Giám đốc, Bộ phận ĐHDA, Tư vấn quản lý và Tư vấn giám sát Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 05/8/2020) 
14h00 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 06/8/2020)
14h00 Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đ/c Nguyễn Văn Trung
Hội Trường 6B Hoàng Diệu  
17h00 Họp bàn về mô hình  tổ chức Bộ quản lý tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp nhà A  
Thứ Sáu (ngày 07/8/2020)
9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 Thành viên Hội đồng theo QĐ Chủ tịch HĐTS
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Thành viên  nào không đến  Học viện được thì họp online
14h00 Họp Hội đồng xét  khen thưởng đối với sinh viên khóa 7 (k7) Lãnh đạo  các đơn vị, Phòng CTSV, QLĐT, KHTC, Đoàn TN HV, Lãnh đạo các khoa/Viện QLSV Phó Giám  đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Lãnh đạo các  Khoa/Viện có thể dự họp  online
Thứ Bảy (ngày 08/8/2020)
Chủ nhật (ngày 09/8/2020)