null Lịch công tác tuần từ 7/9 đến hết ngày 13/9/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 7/9/2020 đến 13/9/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 7/9/2020)
8h00 Khai mạc và tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với tân sinh viên K11 Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT,TCHC, CT & CTSV, TT CNTT, TV & TT, TT KT & ĐBCL, Đoàn TN, Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên. Toàn thể sinh viên K11 nhập học đợt 1. Cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hôị trường lớn Đợt học diễn ra từ 7/9 đến 18/9/2020
9h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo các dơn vị: TCHC, QLĐT,CT & CTSV, TT KT & ĐBCL Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h45 Đại hội phiên trù bị
Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025
Giang Thanh Tùng, Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tiến Hùng, Lê Công Thành, Lê Minh Vân, Lê Hồng Quân   Hội Trường 6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 8/9/2020)
7h30 Đại hội phiên chính thức
Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025
Giang Thanh Tùng, Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tiến Hùng, Lê Công Thành, Lê Minh Vân, Lê Hồng Quân   Hội Trường 6B Hoàng Diệu  
Thứ Tư (ngày 9/9/2020) 
Thứ Năm (ngày 10/9/2020)
9h00 Họp hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Các thành viên hội đồng theo QĐ Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 11/9/2020)
10h30 Họp nhóm tham gia dự án: "Xác định cơ hội phát triển lực lượng lao động trẻ trong cách mạng Công nghiệp 4.0 tại VN" do cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ Giám đốc Nguyên, Phó Giám đốc Vinh, các đ/c: Tú, Vọng, Hằng Phương, Đông (CSC), Xuân Trường, Hoàn(ĐH KTQD), Khoa, Công Thành (TCHC), Thế Dương Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 12/9/2020)
Chủ nhật (ngày 13/9/2020)