null Lịch công tác tuần từ ngày 14/12 đến hết ngày 20/12/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/12/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp chuẩn bị Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động và tổng kết công tác năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021 Chủ tịch Hội đồng HV, Ban Giám đốc,  Chủ tịch CĐ, lãnh đạo phòng TCHC, KHTC, QLĐT, TTHTĐT  Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
13h00 Họp Chi bộ 3: xét phân loại Đảng viên đối với các đ/c vắng mặt phiên họp ngày 09/12) Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động và tổng kết công tác năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021 Lãnh đạo Học viện, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên Đoàn chủ tịch P. 308  
Thứ Ba (ngày 15/12/2020)
9h00 Họp Hội đồng học viện - Phiên 2 Thành viên Hội đồng học viện Chủ tịch Hội đồng
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 16/12/2020) 
9h00 Họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
6B Hoàng Diệu  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h00 Hội thảo"Cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030" Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 68 Phan Đình Phùng  
Thứ Năm (ngày 17/12/2020)
13h30 Thảo luận về quy chế thu chi
 nội bộ 
Toàn thể cán bộ, giảng viên  Ban Giám đốc Phòng 308 Hoãn
Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau
14h00 Họp triển khai kế hoạch Tổ chức Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam Phó Giám đốc
 Nguyên Thế Vinh
Thứ trưởng
Trần Duy Đông
6B Hoàng Diệu  
Thứ Sáu (ngày 18/12/2020)
8h30 Họp triển khai công việc được giao chuẩn bị cho  Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư Lãnh đạo phòng CT&CTSV; Bí thư, phó Bí thư Đoàn TN Học viện Phó Giám đốc
 Nguyên Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 19/12/2020)
Chủ nhật (ngày 20/12/2020)