null Lịch công tác tuần từ ngày 07/6 đến hết ngày 13/6/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/6/2021 đến 13/6/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/6/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Gám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban tháng 6/2021 (họp trực tiếp) Ban Giám đốc, Trưởng (Phụ trách) các đơn vị thuộc Học viện.  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (Phụ trách) không tham dự được, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
Thứ Ba (ngày 08/6/2021)
9h00 Làm việc về phần mềm thi online PGĐ Thế Vinh, Trung tâm KT&ĐBCL, Công ty cổ phần công nghệ TEX Việt Nam, đc: Đức Anh, Thế Dương Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 09/6/2021) 
8h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (trực tuyến) PGĐ Thế Vinh, các đ/c: Minh Vân, Thanh Minh, Mai, Nguyễn Đông, Trụ, Phúc, Hồng Quân, Đức Anh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
   
8h30 Họp về Đề án tăng trưởng Giám đốc Học viện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Năm (ngày 10/6/2021)
9h00 Vụ trưởng Vụ TCCB làm việc với Học viện Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Vụ trưởng Vụ TCCB
Mai Ngọc Bích
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn, lùi sang tuần tới. Lịch cụ thể thông báo sau
14h00 Làm việc với tổ chức giáo dục Đại học Úc (trực tuyến) PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Đào tạo quốc tế, TC-ĐT, Kinh tế số Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 11/6/2021)
9h00 Họp tổ công tác sắp xếp lại các đơn vị Giám đốc Học viện Thứ trưởng
Võ Thành Thống
Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2021; họp định kỳ chi bộ 1 Toàn thể đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS.  Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2 Đảng viên là viên chức họp tại phòng họp tầng 2; Đảng viên sinh viên dự họp Online
Thứ Bảy (ngày 12/6/2021)
7h30 (cả ngày) Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Các đ/c Đảng ủy viên, Tiến Thành Ban Bí thư Trung ương Đảng Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu   
8h00 Tổ chức thi thử trực tuyến môn Tin học đại cương và môn Dự báo kinh tế vĩ mô trên phần mềm thi trực tuyến Trung tâm KT&ĐBCL, giảng viên phụ trách môn thi thử, các đ/c: Thế Dương, Đức Anh Trung tâm KT&ĐBCL    
Chủ nhật (ngày 13/6/2021)
8h30 Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Theo QĐ     Trực tuyến