null Lịch công tác tuần từ 21/6 đến hết ngày 27/6/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/6/2021 đến 27/6/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/6/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30  Ban Giám đốc gặp ứng viên xin tiếp nhận công tác Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đ/v : P.TCHC; QLĐT; Khoa KTQT; Bộ môn Ngoại Ngữ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 22/6/2021) 
8h00 Giám đốc làm việc với lao động hợp đồng  Lãnh đạo phòng TCHC, các lao động hợp đồng khối giảng viên và khối phòng ban Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 23/6/2021) 
Thứ Năm (ngày 24/6/2021)
9h00 Nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển" mã số APD.21/B01.  Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Sinh hoạt chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên chi bộ 3 Bí thư chi bộ 3
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h30 Tổ chức thi thử trực tuyến môn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và môn Nhập môn LTPT dữ liệu với Python trên phần mềm thi trực tuyến Trung tâm KT&ĐBCL, giảng viên phụ trách  môn thi thử, các đ/c: Thế Dương, Đức Anh, Xuân Trường Trung tâm KT&ĐBCL    
Thứ Sáu (ngày 25/6/2021) 
10h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH: “Phân tích sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển - nghiên cứu với trường họp sinh viên chất lượng cao”. Mã số: APD/2021/B02 -  CNĐT.TS. Nguyễn Thị Đông  Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trực tuyến, ID: 333 456 8228, pass: 123456. Trung tâm CNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật 
Thứ Bảy (ngày 26/6/2021) 
Chủ nhật (ngày 27/6/2021) 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 16/6/2021 đến ngày 26/6/2021. Đề nghị các đ/c có tên trong danh sách tham gia tổ chức thi thực hiện nghiêm túc.