null Lịch công tác tuần từ ngày 12/7/2021 đến hết 18/7/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/7/2021 đến 18/7/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/7/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Góp ý về thiết kế và nội thất, trang thiết bị dự án ĐTXD Học viện Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 13/7/2021) 
9h00 Làm việc với công ty I&E Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KT&ĐBCL, TTCNTT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 14/7/2021) 
8h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài “Pháp luật về hợp đồng thông minh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”. Mã số: APD.2021/B07 - CNĐT.ThS. Nguyễn Tiến Đạt Thành viên HĐ  Chủ tịch Hội đồng 
PGS,TS. Vũ Thị Hồng Vân
Phòng họp tầng 2  
10h00  Hội đồng nghiệm thu đề tài  “Pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay”. Mã số: APD.2021/B06 -CNĐT.ThS. Lưu Thị Tuyết Thành viên HĐ  Chủ tịch Hội đồng
 PGS,TS. Nguyễn Hữu Chí
Phòng họp tầng 2  
15h00 Chính sách học phí năm học 2021-2022 PGĐ Thế Hùng, các đ/c Đông, Trâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 15/7/2021)
8h30 Họp Hội đồng học viện phiên 4 Thành viên Hội đồng học viện và khách mời: PGĐ Hạnh Vân, Hoàng Tuấn, Mai Hoa, Ngọc Trâm Chủ tịch Hội đồng
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến ID: 333 456 8228.
Pas: 123456
14h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá tính bền vững trong thu nhập, chi tiêu và tổn thương của khu vực phi chính thức tại Việt Nam: Mô hình phân tích đa tầng”. Mã số: APD.2021/B04  -  CNĐT.TS. Tô Trọng Hùng Thành viên HĐ Chủ tịch Hội đồng 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 16/7/2021) 
Thứ Bảy (ngày 17/7/2021) 
7h30 Triển khai công tác bảo vệ luận văn trực tuyến  Thành viên các HĐ bảo vệ luận văn ngày 17/7/2021 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228.
Pas: 123456
8h00 Công tác bảo vệ luận văn trực tuyến Thành viên HĐ theo QĐ  Chủ tịch HĐ Trực tuyến  TẢI TÀI KHOẢN ZOOM TẠI ĐÂY
Chủ nhật (ngày 18/7/2021)