null Giới thiệu Khoa Tài chính - Đầu tư; Chuyên ngành Tài chính

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG                   

Mã số: 52340201    

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH

Link website: http://apd.edu.vn/khoa-tai-chinh-dau-tu

Liên hệ: Khoa Tài chính - Đầu tư

+ Điện thoại (Hotline): (024) 3747 3186

+ Facebook: https://www.facebook.com/khoaTCDT.APD

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cử nhân chuyên ngành Tài chính được trang bị kiến thức giáo dục đại cương là nền tảng chung, góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời; kiến thức cơ bản về khối ngành kinh doanh và quản lý cho phép sinh viên vận dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh doanh,giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp; kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành tài chính – ngân hàng là các kiến thức cốt lõi đặc trưng, liên quan trực tiếp ngành tài chính – ngân hàng, làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt, khối kiến thức chuyên ngành sẽ tập trung vào các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, tài chính liên quan đến các hoạt động đầu tư, quản trị, phân tích tài chính.... Đồng thời, cử nhân chuyên ngành Tài chính có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn của kinh tế thị trường; có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình đầu tư tài chính trên phạm vi nền kinh tế, của ngành và từng địa phương cũng như các doanh nghiệp. Những kiến thức chuyên ngành tập trung nhiều vào khả năng thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tài chính.

 1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tổng số tín chỉ: 128 tín chỉ
 • Thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm
 • Các học phần chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Kế toán quản trị, Thẩm định dự án đầu tư, Thị trường chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư, Chứng khoán phái sinh.
 • Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt: Cử nhân chuyên ngành Tài chính có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt là các nghiệp vụ phân tích tài chính, phân tích đầu tư, thẩm định tín dụng, thẩm định tài chính dự án, nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.
 • Điểm nổi bật của chuyên ngành: Chương trình học của chuyên ngành Tài chính được thiết kế đặc thù, cập nhật xu hướng phát triển mới nhất của thị trường. Đồng thời, chuyên ngành Tài chính cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp đa dạng, phục vụ cho nhiều vị trí công việc khác nhau từ quản lý tài chính công, quản trị tài chính doanh nghiệp cho tới quản lý đầu tư.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Tài chính có thể làm việc tại nhiều tổ chức khác nhau. Đồng thời, cử nhân Tài chính có triển vọng nghề nghiệp trở thành các nhà quản lý, nhà quản trị cấp cao, chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia về Tài chính ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Một số cơ hội nghề nghiệp cụ thể như sau:
 • Khối/ban tài chính – kế toán của các doanh nghiệp.
 • Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.
 • Công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư.
 • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bộ phận tài chính - kế toán của các doanh nghiệp FDI, ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài).
 • Cơ quan quản lý tài chính cấp Trung ương hoặc địa phương.
 • Các trường Đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB, IMF).

 1. ẢNH ĐẠI DIỆN