null Giới thiệu Khoa Kinh tế - Chuyên ngành Đầu tư

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

                   

NGÀNH ĐÀO TẠO:           KINH TẾ

MÃ SỐ:                                7310101

CHUYÊN NGÀNH:             ĐẦU TƯ

          - Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te

          - Liên hệ:

Khoa Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển

+ Địa chỉ: Phòng C.201, trụ sở Học Viện CS&PT, KĐT Sudico Nam An Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Email: khoakinhte@apd.edu.vn                 

+ Điện thoại: 0243.7957363 (giờ hành chính) 

+ Fanpage: facebook.com/KhoaKinhteAPD

1. Mục tiêu đào tạo

Chuyên ngành Đầu tư là một chuyên ngành chính của Khoa Kinh tế, Học viện chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư (định hướng ứng dụng) được trang bị kỹ năng, kiến thức lý luận và thực tiễn về đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư sẽ nắm vững nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc hoạt động kinh tế đầu tư như: Đầu tư tài chính, đầu tư phát triển tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, đầu tư tài chính, lập kế hoạch và lập dự án đầu tư (đầu tư tài chính và đầu tư phát triển), thẩm định dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư, định giá tài sản.

2. Giới thiệu chung Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư

- Tổng số tín chỉ: 128 TC

- Thời gian đào tạo: 3,5-4 năm

- Các học phần chuyên ngành: Thẩm định dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, Phân tích kỹ thuật trong đầu tư, Quản trị rủi ro, Quản lý danh mục đầu tư, Định giá tài sản, Đầu tư công, Đầu tư quốc tế, Giám sát và đánh giá dự án, Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, …

- Kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt:

+ Kỹ năng phân tích: thành thạo trong việc phân tích, tổng hợp và xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư.

+ Kỹ năng hoạch định chính sách: Có khả năng xây dựng các chiến lược, kế hoạch đầu tư, xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư.

+ Kỹ năng quản lý và giám sát các chương trình hay dự án đầu tư.

+ Kỹ năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.

- Điểm nổi bật của chuyên ngành:

+ Chương trình đào tạo chuyên ngành đầu tư được thiết kế hiện đại, các môn học được lựa chọn cẩn thận trên cơ sở khảo sát các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

+ Chương trình đào tạo chuyên ngành đầu tư được thiết kế cân đối nhằm cung cấp kiến thức cả đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Do vậy, cơ hội việc làm của cử nhân tốt nghiệp sẽ rộng mở hơn các chương trình đào tạo tập trung duy nhất vào đầu tư phát triển.

+ Các môn học có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao, các môn chuyên ngành của chương trình đào tạo yêu cầu làm các bài tiểu luận như nhiệm vụ một chuyên viên tại các đơn vị thực hiện, quản lý đầu tư. Do vậy, người học có thể vận dụng được hiệu quả kiến thức vào thực tiễn ngay khi mới ra trường.

- Cơ hội nghề nghiệp:

Với chương trình đào tạo hiện đại, sát với thực tiễn nên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư được đào tạo bài bản cả về lý thuyết và thực tiễn về hoạt động đầu tư phát triển và đầu tư tài chính. Do vậy, cử nhân ngành đầu tư có thể nhanh chóng tiếp cận và làm việc hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức:

+ Các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…

+ Đảm nhiệm các vị trí chuyên viên chính, lãnh đạo các phòng, ban đầu tư tại các tập đoàn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư phát triển.

+ Các doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.

+ Các ban quản lý dự án của khu vực công và khu vực doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

+ Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.

+ Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.

3. Ảnh đại diện