Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện
 | Lượt xem: 388

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện

(Từ ngày 02 / 12 / 2017 đến ngày 13 / 01 / 2018)

       Để đáp ứng nhu cầu ôn thi kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 của sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo thông báo Thư viện sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ các ngày thứ 7, chủ nhật, thời gian phục vụ cụ thể như sau:

          - Thứ 7 và  chủ nhật: 

+ Sáng:   8h00 đến 12h00

             + Chiều: 13h30 đến 17h30

Phòng Quản lý đào tạo xin thông báo để các sinh viên, các đơn vị được biết và phối hợp thực hiện.