null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP TẬP HUẤN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

content:

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng được quy định tại Kế hoạch số 2602/KH-BKHĐT ngày 06/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Sáng ngày 05/10/2023, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức khai giảng Lớp tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng với sự tham dự của khoảng 50 công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

    Tham dự khai giảng, chỉ đạo tổ chức Lớp tập huấn có sự hiện diện của ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Lớp bồi dưỡng do bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách giảng bài.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

phát biểu khai giảng Lớp tập huấn

  Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển chào mừng các đại biểu và các công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm, tham dự lớp tập huấn và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức của Bộ.

  Ông Ngô Văn Giang nhấn mạnh việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 2602/KH-BKHĐT ngày 06/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, điều này nói lên sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ trong các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; ông Ngô Văn Giang hy vọng trong 1 ngày làm việc, giảng viên của Thanh tra Bộ sẽ truyền tải những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Thông qua lớp tập huấn, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ giúp các công chức, viên chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giảng viên Lớp tập huấn

    Lớp tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức trong 01 ngày 05/10/2023, tập trung những nội dung chính sau:

          + Tập huấn các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 1580/QĐ-BKHĐT về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung sau:

          + Thực hiện kê khai tài sản thu nhập; hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập theo Mẫu kê khai tài sản, thu nhập.

          + Thực hiện công khai Bản kê khai tài sản thu nhập.

          + Xác minh tài sản thu nhập.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển