null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

content:

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sáng ngày 06/12/2023, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương với sự tham dự của hơn 40 công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, các công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

    Tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của bà Tạ Thị Thanh Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

(Bà Tạ Thị Thanh Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng)

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Tạ Thị Thanh Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chào mừng các đồng chí học viên là lãnh đạo các đơn vị và các công chức, viên chức đang trong quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ dù trong bối cảnh cuối năm công việc rất bận rộn nhưng vẫn quan tâm tham dự lớp bồi dưỡng và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Chính sách và Phát triển trong công tác phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ.

  Bà Tạ Thị Thanh Thuỷ nhấn mạnh Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

  Mục đích của Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Vụ để thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong đề xuất các chính sách, quy định pháp luật cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó cũng củng cố, ổn định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo để nâng cao được sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đồng thời hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để phục vụ cho công tác phát triển, quy hoạch cán bộ; góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung và lãnh đạo quản lý nói riêng, cùng với đó góp phần hiện thực hóa kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

(PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia - giảng viên Lớp tập huấn)

    Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương được tổ chức trong 02 ngày 06-07/12/2023 với sự tham gia giảng bài của PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia và PGS. TS Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tập trung những nội dung chính sau:

          + Bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

          + Các kiến thức, kỹ năng cần có đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

          + Vai trò, trách nhiệm, yêu cầu đối với lãnh đạo cấp Vụ trong xây dựng, thực hiện các chính sách liên quan đến phát triển KT-XH Việt Nam.

          - Trao đổi, thảo luận chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm.

          - Hỏi - Đáp.

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển