null Giấy mời tham dự Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021: Cải cách, hội nhập và phát triển bền vững"

content:

Trong khuôn khổ Chương trình "Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021: Cải cách, hội nhập và phát triển bền vững"

Thời gian: Bắt đầu từ 8h15, thứ Sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2021
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,
                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Để đăng ký tham dự vui lòng liên hệ chuyên viên Đỗ Thị Hà Anh, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua Email: dothihaanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0964 088 044.

Chi tiết: TẠI ĐÂY