29/07/2021
Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021  Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
24/07/2021
Thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện dãn cách xã hội
23/07/2021
Thông báo Lịch nghỉ hè của sinh viên, năm học 2020-2021
23/07/2021
Thông báo về việc đăng ký ứng tuyển Chương trình học bổng Thạc sỹ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright (Đại học Fullbright Việt Nam)
21/07/2021
Thông báo triển khai các biện pháp phòng, chống Covid 19
16/07/2021
Thông báo sinh viên cuối khóa trả tài liệu cho thư viện để đủ điều kiện xét tốt nghiệp
13/07/2021
Quyết định số 530 về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi Học kỳ hè năm học 2021 và chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 5,6,7 (đợt 2)
08/07/2021
Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 5, 6, 7 (đợt 2) và Học kỳ hè bổ sung