14/05/2021
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
14/05/2021
 TB 87 về việc thay đổi lịch học các lớp học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021
12/05/2021
Thông báo thay đổi lịch học các lớp học phần Học kỳ phụ, năm học 2020-2021
11/05/2021
Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ phụ năm học 2020-2021
04/05/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021
04/05/2021
Thông báo triển khai công điện số 541 ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống Covid 19
02/05/2021
Thông báo tạm dừng thu hồ sơ xét tuyển đại học theo hình thức trực tiếp
28/04/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa đối với sinh viên khóa 8