29/12/2020
THÔNG BÁO số 238 về việc xét phiếu đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
28/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện thành công hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
28/12/2020
TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN APD LẦN THỨ 5
28/12/2020
Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí, tiền chi phí hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
28/12/2020
THÔNG BÁO số 236 thay đổi lịch thi Học kỳ I năm học 2020-2021  (Khóa11)
24/12/2020
THÔNG BÁO số 234 lịch nghỉ Tết âm lịch và dương lịch 2021
17/12/2020
Công văn số 1056/BKHĐT-VP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19