16/04/2021
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2021
Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021
16/04/2021
Thông báo về việc tăng cường kỷ luật đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
13/04/2021
THÔNG BÁO số 60: Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Giảng viên
12/04/2021
Học viện chính sách và Phát triển tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2021
09/04/2021
Quy định số 106 về việc ban hành Quy chế Khen thưởng – Kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Chính sách và Phát triển
07/04/2021
Thông báo số 56, Lịch thi học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đợt 1)
06/04/2021
Quyết định ban hành Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển