07/12/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Phủ Cừ - tỉnh Hưng Yên
08/10/2021
Tuyển sinh các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu
27/04/2021
Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách tổ chức thành công tọa đàm “Kỹ năng cần thiết đối với sinh viên trong thời kỳ hội nhập”