null MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH CƠ BẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN DO TRUNG TÂM TỔ CHỨC

content:

Khoá học đang diễn ra trong không khí hào hứng và tập trung của các anh/chị học viên.

Giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức thực tế, hữu ích về văn hoá doanh nghiệp, gắn kết nhân sự, phát huy sức mạnh tập thể doanh nghiệp tối đa, thăng hoa.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng