null Học viện Chính sách và Phát triển họp triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

     Tham dự cuộc họp có sự tham gia của Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đại diện Đoàn Thanh niên và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

     Cuộc họp đã tập trung thảo luận và đưa ra phương án, giải pháp cho công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh; số ngành tuyển sinh và phương thức xét tuyển cũng được điều chỉnh phù hợp cho từng ngành đào tạo.

     Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2020, trong đó tập trung vào công tác tư vấn giới thiệu ngành nghề tại các trường THPT quanh địa bàn Học viện; tham gia các ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn online; Đẩy mạnh truyền thông qua các mạng xã hội, quảng bá hình ảnh về Học viện, các hoạt động của Đoàn thanh niên …

Nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao đã được ghi nhận, tiếp thu

Đại biểu phát biểu xây dựng nội dung tuyển sinh 2020

Đại biểu phát biểu xây dựng nội dung tuyển sinh 2020

      Nhiều ý kiến đã được Ban Giám đốc và Ban Tuyển sinh 2020 giải đáp, làm rõ và tiếp thu ngay tại cuộc họp. Ban Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị chức năng và Khoa/Viện/Phòng tiếp tục xác lập kế hoạch cụ thể báo cáo Ban Tuyển sinh tổng hợp và chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh trong năm 2020.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT