null Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

content:

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III

     Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Chủ tịch đoàn

Thư ký Đại hội

       Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mã Lương - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thay mặt cấp ủy Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo đã nêu rõ và phân tích sâu sắc những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đc Nguyễn Mã Lương-Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thay mặt cấp ủy Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

     Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới 2020-2022.

Báo cáo đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ mới với mục tiêu cơ bản: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục bồi dưỡng phát triển đảng viên mới không chỉ cán bộ mà còn là sinh viên. Đi đầu gương mẫu trong các hoạt động và nhiệm vụ Đảng bộ cấp trên cấp trên giao phó.

     Trong Đại hội, nhiều đại biểu tham gia tham luận, đại hội đã tiếp thu những ý kiến đóng góp này, từ đó hoàn thiện cho bản phương hương nhiệm kỳ khóa mới.

Ban Kiểm phiếu

     Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, Đại hội đã bầu ra cấp ủy Chi bộ khóa III gồm 3 đồng chí. Theo đó, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 1, đồng chí Đỗ Kiến Vọng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ 1 và đồng chí Nguyễn Mã Lương là Ủy viên.

Đc Lê Minh Vân-Phó Bí thư Đảng bộ Học viện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Ban Chấp hành Chi bộ1 khóa mới

     Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Minh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, các đồng chí Bí thư của các chi bộ bạn và đảng viên dự bị của chi bộ.

Đc Lê Minh Vân-Phó Bí thư Đảng bộ Học viện

Đc Nguyễn Thế Hùng-Bí thư Chi bộ 2

Đc Trần Trọng Nguyên- Bí thư Chi bộ 3

Đc Nguyễn Thế Vinh-Phó Giám đốc Học viện

Đc Lê Hồng Quân – Chủ tịch Công đoàn

Toàn thể đảng viên Chi bộ 1

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, đánh giá cao những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh. Đồng chí Lê Minh Vân yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 1 phát huy năng lực chuyên môn cũng như năng lực công tác đảng của mỗi đảng viên, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, đẩy mạnh công tác phát triển đảng cơ sở.

Đc Lê Minh Vân-Phó Bí thư Đảng bộ Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kì 2020-2022 đã đề ra.

Nguồn: Chi bộ 1