02/12/2020
THÔNG BÁO số 219 về kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2019-2020
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển hướng về "Ngày hội kết nối APD”
01/12/2020
THÔNG BÁO: Quyết định 971 về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2020
27/11/2020
Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ và Tiến sỹ chuyên ngành "Chính sách năng lượng"
25/11/2020
Sáng 25/11/2020, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Đầu tư Golden Gate Ventures phối hợp tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020.
20/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)”
19/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
18/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thi tuyển viên chức năm 2020