27/09/2021
Thông báo Thời khóa biểu bổ sung K12 (đợt 1)
27/09/2021
Kế hoạch đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 11 hệ chuẩn tại Học viện Chính sách và Phát triển.
27/09/2021
Thông báo lịch thi trực tuyến đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Đợt 2)
24/09/2021
Thông báo lịch thay đổi đăng ký chuyên ngành đối với khóa 12 nhập học đợt 2
24/09/2021
Quyết định công nhận danh sách sinh viên Khóa 8 hoàn thành định mức ngày ngày công tác xã hội
24/09/2021
Thông báo bổ sung nội dung và thời gian tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân đầu khóa đợt 2 đối với sinh viên K12
23/09/2021
Chung kết cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics năm 2021” cấp Học viện
17/09/2021
Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng diễn ra ngày 14/9/2021, Bộ trưởng...
17/09/2021
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT về Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.
16/09/2021
Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển