29/12/2020
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
24/12/2020
Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
27/05/2020
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III