null Giới thiệu Khoa Kinh tế phát triển - Chuyên ngành Kinh tế phát triển

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 7310105

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Link website: http://apd.edu.vn/khoa-ke-hach-phat-trien

Liên hệ: Khoa Kinh tế phát triển

             - Điện thoại (Hotline): 024 37957366

             - Facebook: https://www.facebook.com/Khoa-Kinh-tế-phát-triển-APD-682910635179551

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân đại học về chuyên ngành Kinh tế Phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với bản thân và với xã hội; nắm vững và có thể liên hệ thực tiễn đối với khối kiến thức cơ bản về kinh tế học; có thể thực hành kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp trong phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề kinh tế và xã hội; có tư duy logic về các mô hình phát triển ở cả khu vực công và khu vực tư; có tư duy phản biện; có năng lực phân tích không gian, phân tích định lượng, phân tích định tính, năng lực đọc tổng hợp tài liệu và thu thập thông tin; có năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và trong giải quyết tình huống thực tiễn; có năng lực áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế; có khả năng tự cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng hiện đại và có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc.

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ

130

Các học phần chuyên ngành

  • Kinh tế phát triển 2
  • Kinh tế phát triển so sánh
  • Phân tích không gian
  • Nghiên cứu thị trường
  • Phân tích chi phí lợi ích

Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp

- Sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng để phân tích, đánh giá mô hình phát triển của quốc gia, địa phương, các tập đoàn lớn, xây dựng và đánh giá các chương trình dự án phát triển.

- Áp dụng linh hoạt các kiến thức và công cụ phân tích mô tả, phân tích định lượng, phân tích không gian trong xây dựng các chương trình và dự án phát triển, các nhiệm vụ nghiên cứu cũng như nhiệm vụ thực tiễn khác.

Điểm nổi bật của chuyên ngành

Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và phương pháp phân tích, đánh giá mô hình phát triển của quốc gia, địa phương, các tập đoàn lớn; xây dựng và đánh giá các chương trình và dự án phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Bộ phận phân tích, lập kế hoạch tại các Ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoan…
  • Viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước
  • Tổ chức phi chính phủ…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

May be an image of text that says "ECONOMICS FACULTY OF DEVELOPMENT"  May be an image of 3 people, people standing and text

May be an image of one or more people, people standing and text that says "TUẦN SINH HOẠT CỘNG DÂN GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN Từ 9h- 9h30 Thứ 2, ngày 23 tháng 8 năm 2021"