null Thông báo: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Khóa 14 năm 2023

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 171/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Khóa 14 năm 2023

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023;

Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Khóa 14 của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 như sau:

  1. Điểm trúng tuyển

          1.1. Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và điểm học tập THPT:

STT

Tên ngành/chương trình

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Điểm thi TN THPT

Điểm học tập THPT

1

Luật kinh tế

7380107

25.50

26.50

2

Kinh tế

7310101

24.40

-

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

24.85

27.21

4

Chương trình Tài chính

7340201_CLC

23.50

-

5

Quản lý nhà nước

7310205

23.50

-

6

Kinh tế quốc tế

7310106

24.80

-

7

Chương trình Kinh tế đối ngoại

7310106_CLC

23.50

-

8

Quản trị kinh doanh

7340101

24.39

-

9

Kinh tế phát triển

7310105

24.50

-

10

Kế toán

7340301

25.20

27.24

11

Kinh tế số

7310109

24.90

27.17

12

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2)

7220201

32.30

34.50

 

1.2. Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy: 19,0 điểm.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ:

https://dkxt.apd.edu.vn/ hoặc https:// http://kqmb.hust.edu.vn/

2. Thực hiện xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến

- Bước 1. Xác nhận nhập học trên Hệ thống Quốc gia theo địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 24/08/2023 đến 17h00 ngày 08/09/2023.

- Bước 2. Nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://dkxt.apd.edu.vn từ ngày 25/08/2023 đến 18h00 ngày 08/09/2023.

Thí sinh thực hiện theo Thông báo hướng dẫn tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học hệ chính quy Khóa 14 năm 2023 tại địa chỉ: http://apd.edu.vn/.

3. Tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao

Học viện tiếp tục tuyển sinh 02 Chương trình Chất lượng cao (chương trình Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh và chương trình Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐHV, BGĐHV;

- Thành viên HĐTS;

- Trung tâm TT,TV&TT;

- Lưu: VT, P.QLĐT.               

GIÁM ĐỐC

                                               (đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

Vui lòng trích dẫn nguồn từ Website khi đăng lại thông tin, trân trọng cảm ơn!

http://apd.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/-/asset_publisher/A3uPmczLNUf9/content/id/1691588)

Báo chí và các cơ quan truyền thông đăng tin về Điểm trúng tuyển 2023 APD (Trung tâm Thông tin, Thư viện & Truyền thông tổng hợp):

Báo và Tạp chí:

https://dantri.com.vn/giao-duc/loat-dai-hoc-top-dau-lien-tiep-bung-diem-chuan-tuyen-sinh-2023-20230822090416942.htm

https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-co-diem-chuan-cac-nganh-deu-tren-235-20230822161656804.htm


https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-cao-nhat-la-25-5-diem-i340778/

https://vnexpress.net/cac-truong-dai-hoc-bat-dau-cong-bo-diem-chuan-4644539-p10.html
https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-383

https://laodong.vn/tuyen-sinh/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-1231974.ldo

https://vtc.vn/diem-chuan-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-chinh-sach-va-phat-trien-2023-ar814328.html

https://www.moitruongvadothi.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-a140079.html
https://kinhtemoitruong.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-79945.html

https://bnews.vn/diem-chuan-2023-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien/303921.html

Trang tin chuyên ngành:

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-834261.tld

https://tracuutuyensinh.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien/

https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2023/truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien?keyword=HCP

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/tong-hop-diem-chuan-dai-hoc-2023-cua-cac-truong-dai-hoc-thoi-gian-xac-nhan-nhap-hoc-dai-hoc-2023-180274-109123.html