null [BÀI BÁO KHOA HỌC] Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai trong phát triển bền vững ở Việt Nam

content:

Bài báo khoa học "Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai trong phát triển bền vững ở Việt Nam" do ThS. Phạm Thị Thanh Hoa - Giảng viên Bộ môn DBIL, Khoa Luật Kinh tế là tác giả đăng trên Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Kỳ 1, số 398, tháng 2/2024.