16/09/2021
Thư chúc mừng của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển tới các tân sinh viên K12
14/09/2021
Quyết định về việc quy định quy đổi điểm học phần Tin học và Tiếng anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển.
14/09/2021
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 2 bổ sung, năm 2021
14/09/2021
Thông báo Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 2 bổ sung năm 2021 
09/09/2021
Quyết định số 619 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển