18/06/2021
THÔNG BÁO:Triển khai dịch vụ vệ sinh, tạp vụ và cảnh quan môi trường tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển
18/06/2021
Quy định hoạt động Đội Thanh niên sinh viên xung kích an ninh cơ sở tại Học viện Chính sách và Phát triển
15/06/2021
Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1
15/06/2021
Thông báo đăng ảnh sinh viên lên phần mềm thi online