null [TOẠ ĐÀM KHOA HỌC CẤP KHOA] - NFT (Non-fungible token) DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ ĐA CHIỀU

content:

 

TOẠ ĐÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

Chủ đề

NFT (Non-fungible token) DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ ĐA CHIỀU

 

Khoa Luật Kinh tế - Bộ môn Pháp luật cơ sở và liên ngành (DBIL) đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học cấp Khoa với chủ đề “NFT (Non-fungible token) dưới góc nhìn pháp lý đa chiều” và cũng để hướng tới Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Buổi toạ đàm vinh dự có sự tham gia của các Thầy Cô ở hai Bộ môn Khoa Luật Kinh tế và các bạn sinh viên quan tâm.

Trong buổi toạ đàm ngày hôm nay còn có sự tham dự của:

  • Cô ThS. Lưu Hồng Lê đến từ Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh.
  • Cô ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ Công ty TNHH Hà Nội Consultancy.