Đào tạo Đào tạo

Các chương trình đào tạo khoa toán
Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1661

Các học phần chính của chuyên ngành đào tạo Phân tích dữ liệu lớn trong KT&KD

 

STT

Mã học phần Tên học phần

1

KHPD13

Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô

2

QTPT09

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

TCPT08

Phân tích báo cáo tài chính

4

TOKT17

Quản trị dữ liệu lớn với Apache Spark

5

TOKT18

Khai phá dữ liệu cho phân tích kinh doanh

6

TOKT19

Học máy và trí tuệ nhân tạo

7

TOKT20

Phân tích dữ liệu lớn 1 với R/Python

8

TOKT21

Phân tích dữ liệu lớn 2 với R/Python