CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

content:

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA KINH TẾ SỐ

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1.

    PGS. TS. Trần Trọng Nguyên

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Học viện kiêm Viện trưởng Viện Chính sách công

Thầy Nguyên tốt nghiệp Thạc sĩ Toán tài chính tại Viện nghiên cứu Toán học Hà Lan năm 2001, Tiến sĩ Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học tại Viện Toán học Việt Nam năm 2004, được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó giáo sư ngành Kinh tế năm 2015 và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020. Với hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục và ngành Kế hoạch đầu tư, thầy Nguyên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực: Chính sách công, Tài chính ngân hàng, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản lý giáo dục, Toán kinh tế và Kinh tế số. Thầy Nguyên đã hướng dẫn thành công 5 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ cùng nhiều học viên cao học và sinh viên bảo vệ luận văn, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp Học viện. Thầy Nguyên đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, nhiều đề án tư vấn lớn như: Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ toàn quốc, Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc,… Ngoài ra, thầy Nguyên là chủ biên nhiều giáo trình và tài liệu tham khảo, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và nhiều bài báo trên các tạp chí/kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành uy tín trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Phân tích chính sách, Xác suất thống kê, Kinh tế lượng, Thống kê và phân tích dữ liệu, Toán tài chính, Định giá tài sản, Quản trị rủi ro, Khoa học quản lý, Phương pháp nghiên cứu khoa học,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

2.

TS. Đàm Thanh Tú

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa (Phụ trách)

TS Tú đã học đã học Thạc sĩ ngành Đàm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2005), Tiến sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính (2017). TS Tú có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: Thống kê; Kinh tế lượng; Phân tích và dự báo; Phân tích dữ liệu lớn,… TS Tú đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên tham gia dự Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc. Ngoài ra, TS Tú là tác giả 04 sách giáo trình, 05 bài viết trên Tạp chí và Hội thảo quốc tế, hơn 25 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp Học viện.

Các môn tham gia giảng dạy: Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu lớn với R, Lý thuyết kinh tế số, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Chuyển đổi số, Các mô hình kinh doanh số,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

3.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ hiện tại: Trưởng BM Toán Kinh tế

ThS Nguyễn Văn Tuấn đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2006). ThS Tuấn có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; kinh tế lượng; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích và định giá tài sản tài chính,… ThS Tuấn đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham dự Olympic Toán học toàn quốc đạt huy chương các loại. Ngoài ra, ThS Tuấn là chủ biên 02 giáo trình và 02 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 10 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê, Blockchain trong quản lý,…

  Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)  

4.

ThS. NCS. Đỗ Thế Dương

Chức vụ hiện tại: Giảng viên kiêm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, TV& TT

ThS Đỗ Thế Dương đã học Thạc sĩ tin học tại Trường Đại học Giao thông vận tải (2008) và đang làm nghiên cứu sinh về Công nghệ Điện tử viễn thông tại Trường ĐH Giao thông Vận tải. ThS Dương có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: công nghệ thông tin; xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu; truyền thông đa phương tiện,… Đặc biệt ThS Dương là một chuyên gia truyền thông xã hội và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, ThS Dương là tham gia biên soạn một số giáo trình và đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 01 bài báo quốc tế và 05 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Thiết kế website, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Truyền thông đa phương tiện, Tổ chức sự kiện,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

5.

TS. Đặng Xuân Thọ

TS Đặng Xuân Thọ là cựu sinh viên Khoa CNTT, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó đã nghiên cứu tại Trường Đại học Tổng hợp Kanazawa - Nhật Bản để nhận được bằng Tiến sĩ về Khoa học máy tính vào năm 2013. TS Đặng Xuân Thọ có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy về lập trình Python cho phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, máy học (Machine Learning), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Ngoài ra, TS Thọ đã tham gia biên soạn một số giáo trình và chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 28 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong đó có một số bài báo thuộc danh mục tạp chí ISI, Scopus.

Các môn tham gia giảng dạy: Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh, Khai phá dữ liệu cho phân tích kinh doanh, Học máy và Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu lớn với Power BI,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

6.

 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường

Chức vụ hiện tại: Trưởng BM Công nghệ & Kinh doanh số

TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường đã lấy bằng Tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. TS Trường có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: Lập trình với ngôn ngữ Python; Khai phá dữ liệu, Hệ quản trị CSDL,… TS Trường đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham gia dự Vô địch tin học văn phòng (MOSWC). Ngoài ra, TS Trường tham gia biên soan một số giáo trình và chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế và 16 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Khai phá dữ liệu, Cơ sở của Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, An toàn và bảo mật thông tin, Mạng máy tính,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

7.

ThS. Nguyễn Sĩ Thiệu

ThS Nguyễn Sĩ Thiệu đã học đã học về Hệ thống thông tin Kinh tế tại Học viện Tài chính (2013). ThS Thiệu có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực Tin học đại cương, Tin học Tài chính Kế toán và Thương mại điện tử,… ThS Thiệu tham gia biên soạn nhiều giáo trình và chủ nhiệm 01 đề tài NCKH, ủy viên 8 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 06 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 02 bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia. ThS Thiệu có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên tham dự các cuộc thi Olympic Tin học toàn quốc, cuộc thi sáng tạo công nghệ và đã đạt huy chương các loại.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Thương mại điện tử, Thiết kế website, Hệ quản trị CSDL,,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

8.

ThS. Nguyễn Hải Yến

 ThS Nguyễn Hải Yến đã học đã học Cử nhân và Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngoại thương. ThS Hải Yến cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Kinh doanh thương mại,… Tại khoa Kinh tế số, ThS Hải Yến được phân công sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Công nghệ và Kinh doanh số, phụ trách giảng dạy các học phần liên quan ứng dụng của công nghệ trong lĩnh vực Tài chính - Kinh doanh. 

Các môn tham gia giảng dạy: Thương mại điện tử, Thanh toán điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech), Nguyên lý thống kê kinh tế,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

9.

ThS. Trần Thị Hương Trà

ThS Trần Thị Hương Trà đã học đã học Thạc sĩ toán học tại Viện toán học Việt Nam (2015). ThS Hương Trà có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; đo lường rủi ro; thống kê kinh tế, toán tài chính,… ThS Hương Trà tham gia 03 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 6 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Đặc biệt, ThS Hương Trà đã đã đồng hành hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham dự Olympic Toán học toàn quốc và đạt huy chương các loại.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Nguyên lý thống kê kinh tế, Toán tài chính, Logic Toán,,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

10.

ThS. Lê Xuân Đoàn

 

ThS Lê Xuân Đoàn tốt nghiệp Thạc sĩ Toán học , chuyên ngành Toán ứng dụng tại Viện Toán Học – Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (2015). ThS Đoàn có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy Toán phổ thông, toán cao cấp và thống kê… Ngoài ra ThS Đoàn thường xuyên tham gia hội thảo về Toán tối ưu, các seminar nghiên cứu khoa học về Toán Thống kê , Toán ứng dụng trong kinh tế tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Hiện tại, ThS Đoàn đang làm công tác công đoàn của Khoa Kinh tế số kiêm HLV đội bóng đá Nam và Nữ của khoa tham dự các giải đấu trong và ngoài Học viện.

 Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp , Xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

11.

ThS. Trần Thị Minh Hồng

ThS. Trần Thị Minh Hồng tốt nghiệp Thạc sĩ Toán ứng dụng và tin học tại Trường Đại học Vật lý Kỹ thuật Mátxcơva, Liên bang Nga (2022). ThS Minh Hồng có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy Toán phổ thông, ứng dụng toán học trong kinh tế và kinh doanh… Ngoài ra ThS. Minh Hồng thường xuyên tham gia hội thảo về Toán tối ưu, các seminar nghiên cứu khoa học về Toán Thống kê, Toán ứng dụng trong kinh tế tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

 Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp , Xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê,...

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

12.

TS. Giang Thành Trung

TS. Giang Thành Trung đã lấy bằng Tiến sĩ về Hệ thống thôn tin tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Trung có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: Lập trình với ngôn ngữ Python; Học máy (machine learning) và mạng Neural, Phân tích dữ liệu lớn,… Ngoài ra, TS. Trung tham gia biên soan một số giáo trình và 02 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế uy tín và 6 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Lập trình phân tích dữ liệu với Python, An toàn và bảo mật thông tin, Mạng máy tính và truyền thông,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

13

ThS. Tường Thị Lan Anh

Cô Lan Anh là trợ lý khoa Kinh tế số, là một người quán xuyến mọi công việc hành chính của Khoa Kinh tế số. Cô Lan Anh đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, giao tiếp và tổ chức sắp xếp công việc hằng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của Khoa và của Trưởng khoa; hỗ trợ Trưởng khoa chuẩn bị các báo cáo, công văn và các giấy tờ khác của Khoa; chuẩn bị các cuộc họp của Khoa; theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong Khoa và giảng viên thỉnh giảng; thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện nề nếp dạy học để báo cáo cho Trưởng khoa; thực hiện công tác tham mưu, phản ánh tình hình, đề xuất ý kiến và các biện pháp giải quyết những vấn đề trong công tác điều hành, quản lý tại Khoa.

Điện thoại liên hệ: 0988 389 385

 


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025


BẢNG 2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

Họ và tên,

chức vụ hiện tại

Học vị, nơi tốt nghiệp

Học phần tham gia giảng dạy

1

Phạm Minh Hoàn,

Phó trưởng BM, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học KTQD.

Tiến sỹ, Pháp

Hệ thống thông tin quản lý; Học máy (Machine Learning); Trí tuệ nhân tạo.

2

Nghiêm Văn Dũng,

Giảng viên, Học viện An Ninh.

Tiến sỹ, Việt Nam

Tin học đại cương; Thanh toán điện tử.

3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung,

Giảng viên, Trường đại Học Ngoại thương.

Tiến sỹ, Việt Nam

Nguyên lý thống kê kinh tế

4

Nguyễn Văn Tuấn,

Giảng viên, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiến sỹ, Việt Nam

Kinh tế lượng, Lý thuyết xác suất thống kê

5

Nguyễn Thị Thúy,

Giảng viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Tiến sỹ, Việt Nam

Kinh tế lượng; Lý thuyết xác suất thống kê

6

Trần Đình Sơn,

Giảng viên chính ĐH Mỏ - Địa chất.

Tiến sỹ, Việt Nam

Toán cao cấp; Lý thuyết xác suất thống kê

7

Nguyễn Thế Anh,

Phó trưởng bộ môn, Học viện Tài chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Nguyên lý thống kê kinh tế

8

Vũ Văn Hiệu,

Viện CNTT, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam.

Tiến sỹ, Việt Nam

Quản trị dữ liệu lớn với Apache Spark; Trí tuệ nhân tạo.


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

----------------------------------
Liên hệ: