HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) HỖ TRỢ HỌC VIỆN VỀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA
 | Lượt xem: 3790

Ngày 8/12/2016, tại Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Giám đốc, PGS.TS Đào Văn Hùng, đã ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp nhận dự án “Tăng cường năng lực của APD trong việc cung cấp các chương trình đào tạo quản lý dự án tập trung về các dự án ODA, vốn vay ưu đãi và dự án hỗ trợ kỹ thuật”. Theo văn bản ký kết được thông qua, thì hoạt động của dự án dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.

 Cụ thể, dự án đào tạo chuẩn hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng các điều kiện cụ thể của Việt Nam và dự án sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho APD trong việc tiến hành đào tạo phân tích nhu cầu, thiết kế và triển khai thực hiện một chủ đề đào tạo, đánh giá và hoàn thiện tài liệu đào tạo đó.

Các kết quả dự kiến ​​sẽ đóng góp vào sự phát triển năng lực tổng thể của Học viện Chính sách và Phát triển, giúp Học viện trở thành một trong những tổ chức hàng đầu trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho việc quản lý các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam; cải thiện nguồn lực và đào tạo được các giảng viên chuyên nghiệp có hiểu biết sâu sắc về chính sách, quản lý dự án và các thủ tục sử dụng vốn ODA của chính phủ; tạo năng lực thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên nghiệp duy trì dựa trên học phí tự thu và các hoạt động khác. Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận quản lý dự án và năng lực cải tiến, chứng chỉ sẽ được công nhận bởi các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ.

Các chương trình đào tạo sẽ là một phần của kế hoạch tổng thể xây dựng năng lực cho các cán bộ của Ban QLDA và các nhân viên của Ban quản lý dự án ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Các kết quả dự kiến ​​cũng sẽ đóng góp vào năng lực của APD để thực hiện Chương trình "Xây dựng năng lực cho cán bộ đang công tác trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn từ 2016 - 2020" theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 741/QĐ-BKHĐT.

Nguồn: Phòng KH và HT

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC