null Thông báo tham dự Diễn đàn "QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM 2022"

content:

Được sự đồng ý của LĐ bộ KH&ĐT, NIC chủ trì Diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt nam 2022 được tổ chức tại TTHNQG vào ngày 19/12/2022 ( Theo chương trình đã thông báo ở trên). Phòng QLKH&HT xin thông báo để các thầy cô và các bạn sinh viên đăng ký tham dự. Đề nghị các khoa: Viện Đào tạo quốc tế, Khoa QTKD, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Khoa Tài chính Đầu tư thông báo đến các sinh viên đăng kí theo mã QR trong Chương trình của Diễn đàn. Mọi thắc mắc cần trao đổi xin liên hệ trực tiếp với phòng QLKH&HT. 

Trân trọng !

Thư mời chi tiết: File đính kèm

Chương trình chi tiết : File đính kèm