06/08/2020
Thông báo về việc: Kê khai giờ giảng vượt giờ năm học 2019-2020
29/07/2020
Thông báo về việc: Xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020
22/07/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1)