24/12/2020
Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
10/11/2020
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN
29/12/2020
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
27/05/2020
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III
08/02/2020
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển trong năm 2019. Ngày 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết...
22/10/2019
Trong những năm qua, Chi bộ 1 – Khối Chính trị và Công tác sinh viên xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm đáp...