TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo lịch xét tuyển NV2 chương trình Chất lượng cao năm 2016
Ngày đăng 07/09/2016 | 00:00 AM  | View count: 103

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;             Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-HVCSPT ngày 7/12/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc thành lập Khoa Đào tạo Quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

            Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-HVCSPT ngày 7/12/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc thành lập Khoa Đào tạo Quốc tế;

            Căn cứ Thông báo số 70/TB-HVCSPT ngày 19/08/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc xét tuyển bổ sung vào hệ đại học chính quy năm 2016;

            Căn cứ vào Kế hoạch số 10/KH-HVCSPT ngày 26/08/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tuyển sinh chương trình chất lượng cao khóa 7;

            Căn cứ quyết định 450/QĐ-HVCSPT ngày 29/08/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt mức lệ phí tham gia xét tuyển vào chương trình chất lượng cao;

 

Kế hoạch xét tuyển chương trình chất lượng cao đợt 2, năm 2016 như sau:

 

1. Chuyên ngành, số lượng và đối tượng dự tuyển

  • Chuyên ngành:

Kinh tế đối ngoại

Tài chính - Ngân hàng 

  • Số lượng tuyển sinh:  

10 sinh viên cho 2 chuyên ngành

  • Đối tượng được tuyển thẳng:

Sinh viên được tuyển thẳng vào Học viện sẽ được xét tuyển thẳng vào chương trình Chất lượng cao

  • Đối tượng tham gia dự tuyển :

Tất cả các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2

 2. Quy trình tuyển sinh và phương thức xét tuyển:

 Thi tiếng Anh và thi Phỏng vấn

 

Thông tin chi tiết trong link này