TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho sinh viên khóa 7
Ngày đăng 08/09/2016 | 00:00 AM  | View count: 158

             HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

           HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2016

 

 THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho sinh viên khóa 7

            Căn cứ  vào chương trình và kế hoạch đào tạo 2016 – 2017;

          Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho sinh viên khóa 7, phòng Quản lý Đào tạo thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên và các sinh viên khóa 7 về lịch thi như sau:

          - Thời gian:

          + Ngày thi: 11/09/2016;

          + Ca thi và giờ thi:

  • Ca 1: 8h30 đến 11h30
  • Ca 2: 13h30 đến 16h30

          - Địa điểm: Tại Học viện Chính sách và Phát triển

          Danh sách thi và phòng thi được tải tại đây (File đính kèm)

          (Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang chứng minh nhân dân nếu không sẽ không được tham dự kỳ thi. Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc đến nhập học muộn vẫn đến làm thủ tục thi bình thường)

           Phòng Quản lý Đào tạo thông báo để các Khoa quản lý sinh viên và các sinh viên khóa 7 được biết và thực hiện./.       

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  

 

                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                         TS. Nguyễn Thế Hùng