null TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ LÀ...

content:

Mỗi lần nhắc về Khoa Tài chính - Đầu tư, HV Chính sách và Phát triển, với các thế hệ sinh viên luôn là một điều gì đó thật thiêng liêng, là khát khao, hoài bão của tuổi trẻ, là nơi chắp cánh những ước mơ cháy bỏng. Hãy cũng lắng nghe những xúc cảm của những năm tháng cùng sống, cùng học tập, cùng trưởng thanh dưới mái nhà thân yêu này...