25/03/2022
Mỗi lần nhắc về Khoa Tài chính - Đầu tư, với các thế hệ sinh viên luôn là một điều gì đó thật thiêng liêng, là khát khao, hoài bão của tuổi trẻ, là nơi chắp cánh những ước mơ cháy bỏng...