ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Phó trưởng khoa

File đính kèm

2

PGS, TS. Đào Văn Hùng

GV, Chuyên gia cao cấp

Flile đính kèm

3 TS. Nguyễn Thạc Hoát Giảng viên File đính kèm
4 TS. Đào Thị Bích Hạnh Giảng viên         File đính kèm

5

TS. Vũ Thị Nhài

Giảng viên Flile đính kèm
6 TS. Đỗ Thanh Hương

Giảng viên

Flile đính kèm

7

TS. Nguyễn Duy Tùng

Giảng viên

Flile đính kèm

8

ThS. Đặng Thùy Nhung

Giảng viên

Flile đính kèm

9 ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Linh Giảng viên Flile đính kèm
10 ThS. Nguyễn Tuấn Phong Giảng viên Flile đính kèm

11

ThS. Trần Hoàng Minh

Giảng viên

File đính kèm

12

ThS. Đỗ Thị Anh

Trợ lý khoa

File đính kèm

 

Giảng viên thỉnh giảng

STT

          Họ và tên

 

Chức vụ, nơi công tác

 

CV

1

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Trọng tài viên – TT trọng tài quốc tế VN; Giảng viên cao cấp tại Học viện Ngân hàng

File đính kèm

2

ThS. Lê Văn Hinh

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 File đính kèm

3

PGS.TS. Nguyễn Đức Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 File đính kèm

4

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Cán bộ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư

 File đính kèm

5

ThS. Hạ Thị Thu Thuỷ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 File đính kèm

6

ThS.  Nguyễn Thế Minh

Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SHBS

 File đính kèm

7

TS. Bùi Thị Hà Linh

Giảng viên Học viện Tài chính

 File đính kèm

8

TS. Lê Thị Hương

Giảng viênHọc viện Tài chính

File đính kèm

9

ThS. Lâm Thị Thanh Huyền

Giảng viên Học viện Tài chính

 File đính kèm

10

ThS. Phạm Tiến Mạnh

Giảng viên Học viện Ngân hàng

File đính kèm

11

ThS. Phạm Thị Ngọc Thu

Giảng viên ĐH Ngoại thương

File đính kèm

12

ThS.Lương Hương Giang

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân

Flile đính kèm

13

TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

Giảng viên ĐH Thương Mại

 File đính kèm

14

TS. Nguyễn Thị Minh Giang

Giảng viên ĐH Thương Mại

 File đính kèm