GIỚI THIỆU

content:

Viện Đào tạo Quốc tế (tên tiếng Anh: International School of Economics and Finance, viết tắt là: ISEF) là đơn vị quản lý trực tiếp các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển. Viện được thành lập theo Quyết định số 525/QĐ-HVCSPT ngày 10 tháng 8 năm  2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở nâng cấp Khoa Đào tạo Quốc tế.

I. Chức năng của Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế có các chức năng sau đây:

- Chức năng quản lý, tổ chức đào tạo chương trình chuẩn quốc tế, tiên tiến, liên kết quốc tế và cấp song bằng ở bậc đại học và sau đại học theo kế hoạch đã được phê duyệt.

          + Tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao.

          + Quản lý các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài đã được phê duyệt và đưa vào hoạt động;

          + Nhập khẩu các chương trình đào tạo của nước ngoài, xây dựng các chương trình đào tạo từ các khóa ngắn hạn, tiếng Anh, dự bị, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;

          + Tổ chức đào tạo các chương trình liên kết do phía nước ngoài cấp bằng;

          + Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo bán du học (mô hình 2+2, 3+1,…).

- Chức năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học

          + Tìm kiếm các nguồn kinh phí nghiên cứu trong nước và quốc tế để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học;

          + Liên kết với các trường đại học, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án nghiên cứu;

          + Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của Viện cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.

- Chức năng tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế

          + Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học tại các trường ở nước ngoài;

          + Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập tại Học viện trong các dự án trao đổi sinh viên.

Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế (Tải tại đây)

II. Nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ sau đây:

- Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;

- Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của trường theo chuẩn quốc tế ở 3 bậc học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ để nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời thu hút các sinh viên nước ngoài đến học tại Việt Nam;

- Phát triển có chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện;

- Quan hệ chặt chẽ với các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến các đối tác nước ngoài;

- Chuyển giao các công nghệ đào tạo đã nhập khẩu cho các khoa chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Học viện.

III. Các câu hỏi thường gặp về Viện Đào tạo Quốc tế:

Các câu hỏi thường gặp về Viện Đào tạo quốc tế (Tải tại đây)

IV. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Phòng 507, Tòa 6F, Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Số điện thoại: 090.220.8069 (thầy Sơn) 

Fanpage: https://www.facebook.com/CLCAPD/