CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy và làm việc tại Viện:

Giảng viên

Thông tin giảng viên

PGS.TS.GVCC. Đào Hoàng Tuấn

Viện trưởng

PGS.TS. GVCC. Đào Hoàng Tuấn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán và Kinh tế tại Đại học Hartwick College, Hoa Kỳ (2007), lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Boston College, Hoa Kỳ (2013) và đạt học hàm Phó giáo sư ngành Kinh tế vào năm 2022. PGS, TS Tuấn được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp vào tháng 6, 2023.

Tại Viện Đào tạo Quốc tế, PGS, TS Tuấn giảng dạy các môn Kinh tế Vĩ mô, Lý thuyết Tài chính tiền tệ và Tài chính Quốc tế. PGS, TS. Tuấn đã chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ trong lĩnh vực Tài chính và Kinh tế Quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của PGS, TS. Tuấn bao gồm các lĩnh vực như Kinh tế vĩ mô và Tài chính; Tỷ giá và Đầu tư nước ngoài.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Nguyễn Như Hà

 

TS. Nguyễn Như Hà tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp và tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp chuyên sâu về luật kinh doanh quốc tế. Ngoài ra TS Hà còn tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ và Collège Universitaire Henry Dunant, Thụy Sĩ. TS Hà tham gia nghiên cứu, viết sách và có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu được đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới như La Francophonie en Asie-Pacifique, Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Hà tham gia giảng dạy môn Pháp luật kinh tế. 

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Lưu Minh Đức

 

TS. Lưu Minh Đức tốt nghiệp Cử nhân tại Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội (1999); Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Newport – City College, Vương quốc Anh (2004); và lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Đại học tổng hợp Sydney, Australia (2017). Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Đức giảng dạy các môn Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế. TS. Đức đã có nhiều năm tham gia nghiên cứu và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực quản trị công ty, phát triển kinh tế tư nhân, chính sách công nghiệp, kinh tế quốc tế và kinh tế học thể chế; trong đó có những công trình nghiên cứu có ý nghĩa giới thiệu đầu tiên ở Việt Nam (2008- 2012) về Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp (M&A), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), và Doanh nghiệp xã hội (SE). Hiện tại, chủ đề quan tâm nghiên cứu của TS. Đức là chính sách phát triển và hội nhập kinh tế để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Lê Phan

 

TS. Lê Phan tốt nghiệp Cử nhân xuất sắc tại Đại học Alfred (Hoa Kỳ) với tất cả các kỳ đều đạt Dean's List;  Thạc sỹ loại xuất sắc tại Viện nghiên cứu phát triển (Vương Quốc Anh); Tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Úc (Australia), đạt học bổng danh giá Australian Awards Scholarship. Lĩnh vực chuyên sâu của TS. Lê Phan là Kinh tế học và Kinh tế quốc tế. TS.Phan đã có nhiều năm tham gia nghiên cứu, viết các sách về kinh tế có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó, TS. Phan đã từng  là trợ lý nghiên cứu và là trợ giảng tại Đại học Quốc gia Úc. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Phan tham gia giảng dạy môn Kinh tế quốc tế và Thương mại quốc tế. 

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

Ths. Đoàn Anh Tuấn

ThS. Đoàn Anh Tuấn tốt nghiệp Đại học tổng hợp Wales tại Vương quốc Anh (UK), chuyên sâu về tài chính và kế toán. ThS Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính ngân hàng và tham gia giảng dạy, tư vấn chuyên môn cho các chương trình liên kết với các đại học nước ngoài  như đại học East London (UK), đại học HELP (Malaysia), đại học Keuka (Mỹ)…ThS Đoàn Anh Tuấn đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực tài chính. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS Tuấn phụ trách các học phần kế toán như Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính và Kế toán quản trị.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Trần Hoàng Minh

 

TS. Trần Hoàng Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Bangor - Anh, Thạc sĩ Luật Kinh tế và Thương mại quốc tế tại Đại học West England - Anh, tốt nghiệp Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. TS. Trần Hoàng Minh có nhiều năm kinh nghiệm tham gia thực hiện nghiên cứu đề tài các cấp, có nhiều công bố khoa học được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu uy tin trong và ngoài nước. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Trần Hoàng Minh tham gia giảng dạy các học phần: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế,...

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

 

 

TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

TS. Phạm Mỹ Hằng Phương tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Wollongong (Australia), lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học New South Wales (Australia) và Đại học Lille 2 (Pháp), Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Hằng Phương nghiên cứu chuyên sâu về tài chính đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và phân tích tài chính cho các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước. TS. Hằng Phương đã từng phụ trách phòng nghiên cứu và phân tích tại công ty chứng khoán có uy tín tại Việt Nam. Đồng thời TS. Hằng Phương là chuyên gia tư vấn các dự án khu vực công với các tổ chức quốc tế và công ty tư vấn hàng đầu thế giới hiện nay như World Bank, McKinsey... TS. Hằng Phương có nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, là thư ký khoa học và thành viên nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS Hằng Phương phụ trách các học phần Tài chính Doanh nghiệp, Thị trường Phái sinh và Nguyên lý đầu tư.  

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Hoàng Kim Thu

ThS. Hoàng Kim Thu tốt nghiệp tại Đại học East Anglia (Vương Quốc Anh), chuyên sâu về Kinh tế và Tài chính. ThS Thu có hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các chương trình chất lượng cao và liên kết trong môi trường quốc tế. Bên cạnh việc giảng dạy, ThS Thu đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu, và viêt báo về chính sách tiền tệ và thương mại quốc tế. ThS Thu đang là thành viên của một số đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS Thu phụ trách giảng dạy các học phần Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Lưu Huyền Trang

TS. Lưu Huyền Trang tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại hương Hà Nội, lấy bằng Tiến sĩ tại Học viện Tài chính – chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng. Tiến sĩ Lưu Huyền Trang có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Cô đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Học Viện Tài Chính. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Lưu Huyền Trang phụ trách giảng dạy các học phần về Kinh tế vi mô 2, Thanh toán quốc tế, Logistics và vận tải quốc tế… Các lĩnh vực nghiên cứu mà TS. Lưu Huyền Trang quan tâm bao gồm Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Chính sách tài chính và các vấn đề liên quan tới kinh tế xã hội và môi trường. TS. Trang đã tham gia vào các công trình nghiên cứu liên quan: là tác giả và đồng tác giả của các bài báo nghiên cứu khoa học, sách giáo trình cũng như dự án nghiên cứu của Unicef.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh tốt nghiệp tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh, chuyên sâu về lĩnh vực tài chính. ThS. Linh đã có kinh nghiệm làm việc tại Phòng Vận hành tín dụng thuộc ngân hàng Techcombank và giảng dạy môn Tài chính doanh nghiệp tại trường Đại học Tài chính – Ngân hàng. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Linh phụ trách học phần Tài chính quốc tế và Phân tích báo cáo tài chính. Bên cạnh việc giảng dạy, ThS. Linh tham gia vào các công trình nghiên cứu, đề án và đề tài liên quan đến Nợ công, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Đặng Thùy Nhung

ThS. Đặng Thuỳ Nhung tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Đại học Leicester (Anh Quốc) chuyên sâu về tài chính và ngân hàng. ThS. Nhung đã có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng TMCP Techcombank. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Nhung phụ trách giảng dạy các học phần Tài chính Doanh nghiệp, Thị trường Chứng khoán và Quản trị rủi ro tài chính. Bên cạnh việc giảng dạy, ThS. Nhung tham gia vào các công trình nghiên cứu liên quan dến lĩnh vực tài chính: là tác giả và đồng tác giả của các bài báo nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, đề tài cấp Bộ, Nhà nước cũng như dự án nghiên cứu của World Bank.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Đối Ngoại tại Đại học Ngoại thương và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration) tại Đại học Công Nghệ Sydney (Australia). ThS. Quỳnh Anh đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý và dịch vụ tại Sydney, Australia.ThS. Quỳnh Anh đã tham gia vào các hoạt động nghiên cứu tại Đại học Công Nghệ Sydney, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Úc. Tại Viện Đào tạo quốc tế, ThS. Quỳnh Anh giảng dạy các môn học về Kinh doanh, Quản trị và Marketing.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

 

ThS. Đặng Quỳnh Như

ThS. Đặng Quỳnh Như tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Sunderland (Anh Quốc) chuyên sâu về Quản trị quốc tế. ThS. Quỳnh Như đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty TNHH Lalamove Vietnam. Cô từng công tác tại Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Phụ nữ. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Quỳnh Như phụ trách giảng dạy các học phần về Quản trị và Quản trị Kinh doanh quốc tế. Các lĩnh vực nghiên cứu mà ThS. Quỳnh Như quan tâm bao gồm phát triển bền vững và quản trị nhân sự.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

 

ThS. Nguyễn Thu Luân

 

ThS. Nguyễn Thu Luân tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (hiện là Đại học Hà Nội), bảo vệ bằng Thạc sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chuyên ngành Quản lý Kinh tế.  ThS. Thu Luân đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Đào tạo, doanh nghiệp, triển khai các dự án/chương trình của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (INGOs) và đào tạo Tiếng Anh trình độ quốc tế (IELTS, TOEIC…) Cô từng công tác tại các tổ chức INGOs như: World Concern Development Organization (WCDO), Oxfam Great Britain, Catholic Relief Services (CRS), Global Fund. Cô đã tham gia tổ chức, giảng dạy cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SEPT) hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Tổng hợp Leipzig (Đức) và đào tạo Tiếng Anh trình độ quốc tế cho hàng trăm giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh… Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Thu Luân phụ trách giảng dạy các học phần (module) thuộc chuyên ngành Quản trị.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Chính sách và Phát triển (năm 2019) . ThS. Sơn đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert và 6 năm làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Sơn đang là Trợ lý Viện phụ trách việc quản lý sinh viên. Bên cạnh việc hành chính, ThS. Sơn tham gia vào các công trình nghiên cứu, đề án và đề tài.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Hà Anh

ThS. Nguyễn Hà Anh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia (năm 2022) . ThS. Hà Anh đã có gần 5 năm kinh nghiệm làm việc về quản lý nhà nước tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện tại, ThS. Hà Anh đang là Trợ lý Viện Đào tạo quốc tế, tham gia vào các công trình nghiên cứu, đề án và đề tài.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

 

 

 

 

II. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:

Giảng viên

Thông tin Giảng viên

PGS.TS. Lý Phương Duyên

Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Tài chính, PGS, TS. Lý Phương Duyên chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế và Tài chính. PGS, TS.  Duyên có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh cho các chương trình đào tạo tại các trường lớn trong Hà Nội. Tại Viện Đào tạo quốc tế, PGS, TS. Duyên tham gia giảng dạy học môn Thuế và hệ thống thuế.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

Ths. Phạm Hương Trang

Ths. Phạm Hương Trang tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Đức tại Đại học Hà Nội, sau đó đạt học bổng toàn phần Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại đại học khoa học ứng dụng Bremen, Đức. ThS Trang có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều nơi khác. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Trang tham gia giảng dạy học phần Quản trị kinh doanh Quốc tế.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế quốc dân, sau đó cũng tại đây học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh bằng Tiếng Anh và Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng. ThS Trang có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Kinh tế quốc dân và nhiều nơi khác. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Lê Hoàng Anh tham gia giảng dạy học phần Định giá tài sản.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Nguyễn Minh Phúc

Tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Ngoại thương, thạc sĩ tại Đại học Aston và hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học RMIT, TS. Nguyễn Minh Phúc có chuyên môn sâu về lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. TS Minh Phúc có kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương từ năm 2009 tới nay cho các chương trình tiếng Việt lẫn Tiếng Anh. Ngoài ra, TS cũng đã tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học lớn tại Hà Nội. Tại Viện Đào tạo quốc tế, TS Minh Phúc tham gia giảng dạy học phần Logistics và vận tải quốc tế (Logistics and International Freight Forwarding).

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Vũ Ngọc Anh

TS Vũ Ngọc Anh tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Tài chính. TS Vũ Ngọc Anh có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Oceanbank, và Ngân hàng quốc tế VIB trước khi tham gia giảng dạy tại Học viện Tài chính từ năm 2017. TS Ngọc Anh phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Quản trị, giảng dạy bằng tiếng Anh tại Viện đào tạo quốc tế.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Nguyễn Thùy Linh

TS Nguyễn Thuỳ Linh tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế ngành tài chính ngân hàng. TS Linh hiện đang là giảng viên chính và giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học uy tín: Học viện Tài chính, ĐH Quốc Gia, ĐH Toulon - Pháp, ĐH Quản trị Norman die - Pháp. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS Linh phụ trách giảng dạy các học phần Tài chính Quản trị học, Quản trị NHTM. Bên cạnh việc giảng dạy, TS Linh tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học, là tác giả và đồng tác giả của các bài báo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, đề tài cấp Bộ, là diễn giả tại nhiều hội thảo quốc tế Uy tín trong và ngoài nước.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Thuỳ Trang

ThS. Nguyễn Thuỳ Trang tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thuế tại Học viện Tài chính, thạc sĩ kinh tế của Đại học Lyon 3 (Pháp) và hiện là NCS tại Học viện Tài chính. ThS. Nguyễn Thuỳ Trang là giảng viên cơ hữu tại Bộ môn Thuế, khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính từ năm 2013 cho đến nay, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Quốc tế và Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. ThS. Nguyễn Thuỳ Trang có kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn học Thuế theo nhiều chương trình đào tạo và chứng chỉ khác nhau (như ACCA, CFAB). Bên cạnh việc giảng dạy, ThS. Nguyễn Thuỳ Trang tham gia vào các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính: là tác giả và đồng tác giả của các bài báo nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, ThS. Nguyễn Thuỳ Trang phụ trách giảng dạy học phần Thuế và Hệ thống thuế.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

TS. Nguyễn Khánh Huy

TS. Nguyễn Khánh Huy công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2021 đến nay vị trí Giảng viên bộ môn Quản trị công nghệ, Viện Quản trị kinh doanh. Là Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2023); Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Việt Nam (2017); Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Hà Nội (2014). Định hướng nghiên cứu về Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị dịch vụ và đã có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới. Tại Viện Đào tạo Quốc tế, TS. Nguyễn Khánh Huy tham gia giảng dạy học phần Đàm phán.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

ThS. Nguyễn Thị Liễu Trang

ThS.NCS Nguyễn Thị Liễu Trang tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học La Trobe (Úc), Cử nhân Kinh tế Quốc tế Học Viện Ngoại giao, Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội, Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội, hiện nay là Nghiên cứu sinh Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) chuyên ngành Quản trị kinh doanh. ThS.NCS Nguyễn Thị Liễu Trang phụ trách giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Ngân sách và Phát triển. Ngoài công việc giảng dạy đại học, cô Liễu Trang còn đảm nhận vị trí Giám đốc công ty tư vấn du học Lead Edu Việt Nam. Đồng thời, cô Liễu Trang tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, đề tài được đăng trên Springer, Scopus.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)

PGS.TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh

PGS TS Phạm Thị Mỹ Hạnh tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương năm 2006 và tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại ĐH Middlesex năm 2009. PGS đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại ĐH Greenwich, Anh Quốc năm 2017. Với chuyên môn sâu về lĩnh vực Kinh tế, PGS TS Phạm Thị Mỹ Hạnh phụ trách giảng dạy học phần Kinh tế vi mô bằng tiếng Anh tại Viện Đào tạo quốc tế cho năm học 2023-2024.

Lý lịch khoa học (Tải tại đây)