null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

content:

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

STT HỌ TÊN LỊCH TRỰC GHI CHÚ
1 TS. Đào Hoàng Tuấn

Sáng Thứ 2: 9AM-11AM

Chiều Thứ 5: 2PM-4PM

 
2 TS. Lưu Minh Đức Chiều thứ 5: 2PM - 4PM  
3 ThS Đoàn Anh Tuấn Chiều thứ 5: 1PM - 3PM  
4 ThS Nguyễn Trần Khánh Chiều thứ 5: 1PM-3PM  
5 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Chiều thứ 5: 2PM-4PM  
6 ThS Nguyễn Tuấn Sơn Trực hành chính: 8h-11h; 13h-16h40  
7 ThS Nguyễn Hà Anh Trực hành chính: 8h-11h; 13h-16h40