null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

content:

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

STT HỌ TÊN LỊCH TRỰC GHI CHÚ
1 TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ 2: 13h30 - 15h00

Thứ 5: 13h30 - 15h00

 
2 TS. Lưu Minh Đức Thứ 5: 13h30 - 15h00  
3 ThS Đoàn Anh Tuấn Thứ 5: 13h00 - 15h00  
4 ThS Nguyễn Trần Khánh Thứ 5: 13h00 - 15h00  
5 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Thứ 5: 13h00 - 15h00  
6 ThS Nguyễn Tuấn Sơn Trực hành chính: 8h30-11h; 13h30-16h40  
7 ThS Nguyễn Hà Anh

Trực hành chính: 8h30-11h; 13h30-16h40