null Lịch trực học kỳ 2 năm học 2018-2019

   

STT

HỌ TÊN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

LỊCH TRỰC

1

TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ hai: 09h30 đến 11h30

2

TS. Phạm Ngọc Trụ

Thứ tư: 09h00 đến 11h00

3 TS. Nguyễn Trọng Nghĩa Thứ sáu: 14h00 đến 16h00

4

Ths. Đoàn Anh Tuấn

Thứ sáu: 10h00 đến 12h00

5

Ths. Phạm Hoàng Cường

Thứ năm: 09h30 đến 11h30

6

Ths. Hoàng Kim Thu

Thứ sáu:  14h00 đến 16h00

7

Ths. Phạm Mỹ Hằng Phương

Thứ ba: 08h30 đến 10h30

8

Ths. Đặng Thùy Nhung

Thứ ba: 14h00 đến 16h00

9

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thứ tư: 08h00 đến 10h00

10

Nguyễn Tuấn Sơn

Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu

11

Vũ Huyền My

Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu