null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2019-2020

STT

HỌ TÊN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

LỊCH TRỰC

1

TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ hai: 09h30 đến 11h30

2

TS. Phạm Ngọc Trụ

Thứ hai: 09h00 đến 11h00

3 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Thứ năm: 9h00 đến 11h00, 13h30 đến 15h30

4

Ths. Đoàn Anh Tuấn

Thứ năm: 9h00 đến 11h00, 13h30 đến 15h30

5

Ths. Phạm Hoàng Cường

Thứ năm: 08h00 đến 12h00

6

Ths. Hoàng Kim Thu

Thứ sáu:  9h00 đến 11h00, 13h00 đến 15h00

7

Ths. Đặng Thùy Nhung Thứ năm: 9h00 đến 11h00, 14h00 đến 16h00

8

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thứ hai, thứ tư: 10h00 đến 12h00

9

ThS. Nguyễn Trần Khánh

Thứ ba: 9h00 đến 11h00, 13h00 đến 15h00

10

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn

Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu

11

CN. Nguyễn Văn Quân

Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu