null LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2020-2021

content:

LỊCH TRỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2020-2021

 

STT

HỌ TÊN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

LỊCH TRỰC

1

TS. Đào Hoàng Tuấn

Ngày thứ 2 và chiều thứ 6

2

TS. Phạm Ngọc Trụ

Thứ 5 (8h-10h)

   3 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Thứ 5 (9h30-11h30 và 13h30 -15h30) 

4

Ths. Đoàn Anh Tuấn

Thứ 5 và (9h-11h) và Thứ 5 (13h30-15h30)

5

Ths. Phạm Hoàng Cường

Thứ 5 (13h-17h)

6

Ths. Hoàng Kim Thu

Thứ 5 (10h00-12h00) và (13h30-15h30)

7

Ths. Đặng Thùy Nhung

Thứ 5 (9h40-11h40) và Thứ 6 (14h50-16h50)

8

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thứ 5 (9h40 -11h40) và Thứ 5 (13h30 -15h30)

9

ThS. Nguyễn Trần Khánh

Thứ 5 (9h40-11h40) và Thứ 5 (13h30-15h30)

10

ThS. Nguyễn Tuấn Sơn

Giờ hành chính

11

CN. Nguyễn Văn Quân

 Giờ hành chính