05/07/2019
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 01/7/2019.
21/06/2019
Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 17/6/2019.
19/02/2019
Lịch trực và lịch giảng của GV Bộ môn Luật học kỳ II năm học 2018-2019.
18/06/2018
Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018
06/02/2018
Lich truc & lich giang
04/10/2017
Lịch giảng & lịch trực
04/08/2017
Lịch trực của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế