null Tài liệu khóa Bồi dưỡng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu - Học viện Hành chính quốc gia

content:

Tài liệu khóa Bồi dưỡng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu - Học viện Hành chính quốc gia

(Anh/Chị vui lòng Click chuột vào Ảnh trên hoặc link dưới đây để tài tài liệu của khóa học)

Anh/Chị vui lòng Download tại đây

Phần mềm Agent đào tạo: Vui lòng Download tại đây

Giảng viên: TS. Đỗ Kiến Vọng   Điện thoại: 0978.459.828  Email: Dokienvong@apd.edu.vn 

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!